Rescued sheep in Romania

Veelgestelde vragen over Mulesing

Wist u dat er jaarlijks miljoenen lammeren op wrede wijze worden verminkt voor onze kleding? 

29.3.2022

Wat is 'mulesing’ en waarom wordt het toegepast?

Mulesing is een verminkingspraktijk, waarbij jonge lammeren op hun rug worden vastgebonden, zonder zich te kunnen bewegen, terwijl hun huid wordt verwijderd met een scherpe metalen schaar en zonder adequate pijnstilling. Mulesing is pijnlijk en traumatiserend voor de dieren. Deze wrede praktijk werd in de jaren 20 van de vorige eeuw in Australië uitgevonden als reactie op uitbraken van flystrike. Flystrike is op zichzelf een dierenwelzijnsprobleem waarbij vleesvliegen hun eitjes leggen in de huidplooien van schapen, wat leidt tot een plaag. Vleesvliegen komen over de hele wereld voor, maar het Australische klimaat en schapen die zijn gefokt met overmatige huidplooien vormen een ideale omgeving voor deze vliegen. Vleesvliegen worden vooral aangetrokken door huidplooien die vocht vasthouden, vooral uitwerpselen en urine. Daarom worden vooral de gebieden rond de billen getroffen. Het doel van mulesing is de huidplooien rond de billen af te snijden, zodat een kale plek overblijft waar geen wol groeit of rimpels komen en vliegen er geen eieren in kunnen leggen.  

De procedure wordt jaarlijks zonder adequate pijnstilling uitgevoerd bij meer dan 10 miljoen lammeren in Australië. Belangrijk is te vermelden dat het zelfs het probleem van de vliegenplaag niet oplost. Vliegen kunnen nog steeds eitjes leggen in andere huidplooien op het lichaam van het schaap (de zogenoemde ‘bodystrike’). 

Wat is de oplossing voor mulesing en flystrike?

De oplossing is een goed beheer van de fokkerij en overschakeling op beschikbare schapen die beter bestand zijn tegen flystrike voor de productie van wol waarbij mulesing niet is toegepast.  

Met andere woorden, in plaats van de rimpelige huid rond het achterdeel van een lam af te snijden, kunnen schapen worden gefokt zonder buitensporige rimpels. Deze dieren zijn beter bestand tegen flystrike en maken mulesing overbodig.  

Het wijdverbreide sprookje dat rimpeligere schapen meer wol van hogere kwaliteit voortbrengen, heeft in Australië geleid tot het overmatig fokken van merinoschapen en bijgevolg tot het fokken van dieren die zeer gevoelig zijn voor flystrike. De pijnloze en beschikbare oplossing is dat Australische wolkwekers overschakelen op schapen zonder overmatige rimpels en dat merken wol inkopen die gecertificeerd vrij van mulesing is. 

Meer dan 3.000 Australische wolkwekers werken reeds met dit soort schapen en doen dus niet aan mulesing. Volgens wolkwekers die gestopt zijn met mulesing, duurt de overschakeling op soorten die beter bestand zijn tegen flystrike slechts 3-5 jaar en leidt dit niet tot een verlies in hoeveelheid of kwaliteit van de wol, terwijl het dierenwelzijn toeneemt.

Samenvattend kan worden gesteld dat er pijnloze alternatieven zijn die mulesing en het lijden van meer dan 10 miljoen lammeren per jaar overbodig maken.

Wat streeft VIER VOETERS met deze campagne na en wat kan ik doen om te helpen? 

FOUR PAWS wil voor eens en altijd een einde maken aan de wrede en achterhaalde praktijk van mulesing. Wij maken mensen bewust van het probleem en van de beschikbare pijnloze oplossingen en wij willen dat merken zich ertoe verbinden om wol waarbij mulesing is toegepast, geleidelijk uit hun productassortiment te bannen. Daarom hebben wij UW hulp nodig!  

Bekijk onze lijst van meer dan 300 merken die tegen mulesing zijn  

Door onze petitie te ondertekenen en/of rechtstreeks te schrijven naar de merken die zich nog niet hebben gecommitteerd aan gecertificeerd mulesing-vrij, kunt u ertoe bijdragen hen ervan te overtuigen over te schakelen. Zodra merken deze verbintenis aangaan, zullen Australische wolkwekers ophouden met mulesing en zullen zij op de vereiste manier produceren. Samen kunnen we een verschil maken voor de schapen en miljoenen lammeren behoeden voor verminking voor hun wol in het grootste wolproducerende land ter wereld … Australië. 

Waar moet ik op letten als ik wol wil kopen waarbij mulesing niet is toegepast? 

U kunt de website van een merk of onze lijst van meer dan 300 merken bekijken om te zien of merken een standpunt tegen mulesing hebben gepubliceerd of anders een belofte hebben gedaan om wol waarbij mulesing is toegepast in de komende jaren geleidelijk uit te faseren. Als u daar niets van kunt vinden, kunt u dit het beste rechtstreeks aan het merk vragen! 

Als het merk zich niet publiekelijk uitspreekt tegen mulesing of geen betrouwbare certificering heeft (zoals RWS, ZQ merino, New Merino of iets gelijkwaardigs) vraag hen dan om een toezegging te doen om gecertificeerd mulesing-vrij te worden door het ondertekenen van onze petitie en/of door hen rechtstreeks aan te schrijven.  

Wij willen dat merken zich verbinden aan betrouwbare wolcertificeringen en dat zij hun beslissing publiekelijk bekendmaken om een duidelijk signaal te geven aan de Australische wolsector om mulesing-vrij te produceren.

Welke merken bieden mulesing-vrije kleding aan?  

Er is een toenemend aantal merken dat geen wol wil inkopen waarbij mulesing is toegepast en dat zich publiekelijk tegen die wrede praktijk heeft uitgesproken. Daarom hebben wij een lijst opgesteld die voortdurend groeit en die nu al meer dan 100 internationaal bekende merken telt die tegen mulesing zijn. Dit maakt een grotere markttransparantie mogelijk en helpt mensen om hun favoriete merken op te zoeken en zo een weloverwogen aankoopbeslissing te nemen. 

U kunt onze lijst met meer dan 300 merken hier bekijken. Als u meer merken kent die zich publiekelijk tegen het gebruik van mulesing uitspreken (op hun website, in hun winkels of op hun producten), kunt u hier contact met ons opnemen om ons de desbetreffende informatie te verstrekken. Wij zullen deze dan uploaden en categoriseren als ofwel stellingname tegen mulesing ofwel de meer progressieve categorie van toezegging om wol waarbij mulesing is toegepast geleidelijk uit te bannen.  

 

Wat kunnen merken doen om de schapen te helpen die voor wol worden gebruikt?  

Merken moeten zich publiekelijk uitspreken tegen het gebruik van mulesing (op hun website, in hun dierenwelzijnsbeleid, enz.) en dat standpunt omzetten in daden door zich te verbinden tot een stapsgewijze uitfasering uit hun toeleveringsketens van wol waarbij mulesing is toegepast. Werken met en vertrouwen op transparantie- en traceerbaarheidssystemen zoals de Responsible Wool Standard, New Merino, ZQ of gelijkwaardige systemen is van essentieel belang om te garanderen dat de wol vrij is van mulesing en niet is vermengd met wol waarbij mulesing wel is toegepast in de toeleveringsketen.  

Hoe heeft VIER VOETERS bijgedragen aan de verbetering van het dierenwelzijn in de modebranche? 

Door samen te werken met andere dierenbeschermingsorganisaties en de modebranche zelf, en samen met donateurs, liefhebbers van de nieuwste mode en consumenten campagne te voeren voor verandering heeft FOUR PAWS de branche er doeltreffend toe aangezet om beter voor dieren te zorgen. Sinds 1988 komen wij op voor dieren die worden misbruikt voor bont en nu, in ruimere zin van het woord, voor mode. Onlangs hebben we met succes bijna alle grote Europese merken aangemoedigd om geen dons meer te gebruiken van levend geplukte of onder dwang gevoede ganzen.  
 
Met onze wereldwijde campagne Wear it Kind gaan we rechtstreeks in gesprek met mode- en textielmerken, wolkwekers en belanghebbenden uit de sector om een open dialoog tot stand te brengen over hoe dierenwelzijn centraal kan komen te staan in de modebranche.  

VIER VOETERS brengt zijn expertise in door de stem van de dieren te zijn en de lat hoger te leggen voor internationaal erkende textielcertificeringsnormen door duurzame oplossingen te promoten. 

Zijn er geen wetten voor dierenwelzijn die lammeren beschermen tegen mulesing? 

Hoewel het buurland van Australië, Nieuw-Zeeland, mulesing in 2018 bij wet heeft verboden, wordt mulesing in Australië op grote schaal toegepast en worden elk jaar meer dan 10 miljoen lammeren door deze wrede praktijk verminkt.  

Hoewel FOUR PAWS oproept tot betere wetten op het gebied van dierenwelzijn, kan het tientallen jaren duren voordat effectieve wetgeving tot stand komt en wordt uitgevoerd. Daarom moeten merken transparant zijn, zodat consumenten vandaag de juiste beslissing kunnen nemen. De dieren kunnen niet langer wachten!  

Wat is het verschil tussen transparantie en traceerbaarheid in relatie tot dierenbescherming en gecertificeerde mulesing-vrije wol?  

Transparantie om betere normen voor dierenwelzijn mogelijk te maken, houdt in dat de consument gemakkelijk kan zien hoe een merk of detailhandelaar de bescherming van dieren waardeert en waarborgt. Merken moeten bijvoorbeeld een doeltreffend beleid inzake de bescherming of het welzijn van dieren publiceren, alsook informatie verstrekken over welke normen ten aanzien van zorg worden toegepast. 

Traceerbaarheid biedt de mogelijkheid om zoiets als wol binnen een toeleveringsketen te traceren, waarbij de referenties, zoals de oorsprong en de toegepaste normen, worden bijgehouden en gedeeld.  

Zoek